(برای سرمایه گذاری در تولید تونر)

سامانه پوی شرق شرکتی است که از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان دانش بنیان شناخته شده است . برای خریدهریک ازمحصولات این شرکت می توانید 80٪ ازمبلغ خرید خود را ازمحل تسهیلات صندوق نوآوری وشکوفایی با کارمزد۹%  (سود این وام نصف واقعی سود بانکهااست) وام دریافت کنید . ما تنهادارنده دانش فنی تولیدتونرو سازنده ماشینهای خط تولید تونر در ایران هستیم با ما تماس بگیرید .ما بدنبال یافتن همکارانی هستیم که با کمک آنها بتوانیم با تولیدکنندگان خارجی  رقابت کنیم. خوشحال خواهیم شد وقتی کل تولیدات تونر منطقه خاور میانه در ایران تولید شود. چنین ایده ای وقتی محقق می شود که شما هم به عنوان تولید کننده وارد میدان شوید،برای تولید تونربه ما بپیوندید .

مشتری مداری – ایران تونر – آستر تونر
Tagged on: