تولید تونر، صنعتی فوق العاده مدرن و به اصطلاح ، های-تک  است . و به همین دلیل شاه کلید این صنعت همچنان در دست 2یک ذره تونرشرکت های آمریکایی است . اگر چه اکنون در برخی کشورهای اروپایی، کره و چین هم تولید می شود، بهرحال همچنان فرمول و تکنولوژی تولید درانحصارخود آمریکایی ها است . فرمولاسیون و فرآیند پیچیده تولید تونر باعث شده است سرمایه گذاران دربسیاری از کشورها ریسک تولید آن را نپذیرند . بهرحال سالانه در حدود 300،000 تن تونر در جهان تولید و مصرف می شود این محصول تا کنون سالانه رشدی معادل  3 درصد داشته است . این مقدار تونر بیش از 10 میلیارد دلار ارزش ایجاد می کند . براساس گزارش شرکت زیراکس بین سال های 2011 تا 2016 رشدی 9 درصدی درافزایش مصرف تونر اتفاق خواهد افتاد که در این مدت تعداد برگ های چاپ شده به بیشتراز300 میلیارد صفحه خواهد رسید. ما اکنون شاهد این رشدهستیم ومعتقدیم در کشورهای درحال توسعه و بخصوص درایران این رشد بیشتر ازمیانگین جهانی خواهد بود .اکنون قسمت عمده این تولیدات در کشورهای آمریکا ، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی صورت می گیرد . در 15 سال اخیر درچین والبته معمولا تحت لیسانس شرکت های اصلی ، تونر تولید می شود.

تولید تونردرجهان